• آدرس: اهواز- کیانپارس - خیابان آبان غربی - مجتمع تخصصی آبان طبقه 6
  • رزرو نوبت:-09160442104

درمان فلجی صورت(بلز) لیست بیماری ها ودرمان آنها

انواع بیماری های فلجی

طب سوزنی اسکالپ در درمان بیماری های فلجی بسیار نتیجه بخش بوده است که این اثر در تسکین درد، هم در بارگشت تدریجی حرکت اعضایی که در اثر سکته ی مغری ناشی از افزایش فشار خون یا سوانح تصادف ایجاد شده است موثر خواهد بود.

ادامه