• آدرس: اهواز- کیانپارس - خیابان آبان غربی - مجتمع تخصصی آبان طبقه 6
  • رزرو نوبت:-09160442104

سندرم شانه یخ زده لیست بیماری ها ودرمان آنها

سندروم Frozen Shoulder

پس از مشکلاتی که منجر به کاهش تحرک شانه میشود، حرکات مفصل شانه دچار خشکی و سفتی شده و بیمار نمیتواند شانه خود را بصورت کامل حرکت بدهد. به همین دلیل به این بیماری شانه یخ زده یا همان فروزن شولدر میگویندکه با طب سوزنی از طریق به جریان انداختن و حرکت خون در آن مفصل بدون استفاده از داروهای شیمیایی درمان میشود

ادامه