• آدرس: اهواز- کیانپارس - خیابان آبان غربی - مجتمع تخصصی آبان طبقه 6
  • رزرو نوبت:-09160442104

افزایش ذخیره تخمدان لیست بیماری ها ودرمان آنها

افزایش ذخیره تخمدان به روش طب سوزنی

طب سوزنی به بازگشت تعادل غدد درون‌ریز و هورمون‌ها کمک کرده و به طور مستقیم بر روی فرآیند تخمک‌گذاری و درمان تنبلی تخمدان اثر می‌گذارد. بطور کلی طب سوزنی سبب تحریک سیستم عصبی و آزادسازی مولکول‌های انتقال دهنده عصبی می‌شود. در نتیجه این تغییرات، مکانیسم هموستازی بدن ....

ادامه