• آدرس: اهواز- کیانپارس - خیابان آبان غربی - مجتمع تخصصی آبان طبقه 6
  • رزرو نوبت:-09160442104

مریدین مثانه لیست بیماری ها ودرمان آنها

ارتباط دستگاه گوارش و پوست در مریدین مثانه

ارتباط دستگاه گوارش و پوست در مریدین مثانه: همانطور که جوش صورت ایجاد التهاب پوستی می دهد،کم خوری هم ...

ادامه

مریدین مثانه

مریدین مثانه ...

ادامه

مریدین مثانه

کانال مثانه یا UB Channel از کانتوس داخلی چشم شروع و به قسمت جلویی سر طی مسیر نموده و با کانال DU در حد DU20 ارتباط برقرار کرده و شاخه ای از آن به ناحیه گیجگاهی میرود و شاخه ای از آن از ناحیه ورتکس جدا شده و سپس به دو شاخه تقسیم شده و از ناحیه گردن به پایین طی مسیر میکند و در سطح داخلی کتف و موازی ستون فقرات به ناحیه کمر رسیده و داخل حفره بدن شده و با کلیه و عضو اصلی اش مثانه ارتباط برقرار میکند.

ادامه