• آدرس: اهواز- کیانپارس - خیابان آبان غربی - مجتمع تخصصی آبان طبقه 6
  • رزرو نوبت:-09160442104

مریدین کیسه صفرا لیست بیماری ها ودرمان آنها

مریدین کیسه صفرا

مریدین کیسه صفرا یا گال بلادر ازکانتوس خارجی چشم شروع میشود و به گردن و شانه میرود و از بغل بدن به پایین رفته و زیر بغل دنده های سینه را رد میکند و به ران می رسد بعد از رد شدن از GB30به سمت پایین پا حرکت کرده و به قسمت خارجی نوک انگشت4 رسیده و در قسمت ماهک انگشت چهارم به GB44 که نقطه پایانی این مریدین است، میرسد.

ادامه