• آدرس: اهواز- کیانپارس - خیابان آبان غربی - مجتمع تخصصی آبان طبقه 6
  • رزرو نوبت:-09160442104

بیماری های التهابی و آلرژیک لیست بیماری ها ودرمان آنها

بیماری های التهابی و آلرژیک

طب سوزنی اثر ضد التهابی در درمان بیماری های التهابی مثل روماتیسم های مفصلی درد های مفاصل و درد های سیاتیکی دارد همچنین در کاهش انواع آلرژی های فصلی و پوستی بسیار موثر است. خصوصا در فصل های پاییز و بهار که زمان عود آلرژِی های فصلی ست انجام یک دوره درمان طب سوزنی در بهبود فعالیت و افزایش کارایی فرد تاثیر بسزایی دارد.

ادامه