• آدرس: اهواز- کیانپارس - خیابان آبان غربی - مجتمع تخصصی آبان طبقه 6
  • رزرو نوبت:-09160442104

لاغری و پیکرسنجی لیست بیماری ها ودرمان آنها

پیکرسنجی چیست؟

این دانش عبارت است از مطالعه اندازه ، شکل ، ترکیب ، تأثیر بلوغ و عملکرد کلی بدن انسان. پیکر سنجی ورزشی به طور گسترده در زمینه الگو های طبیعی رشد در کودکان و بررسی عوامل مؤثر آن با توجه به ورزش و تغذیه به کار گرفته شده است . در مطالعات ژنتیک،نقش فعالیت های جسمانی متفاوت در چگونگی اسکلت بندی انسان و همچنین بهداشت عمومی از موارد کاربرد این دانش است و در تأمین داده های هنجاری و هدایت افراد

ادامه